FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रतिभा घिमिरे 10/26/2021 - 13:40
छेपाक लामा 10/26/2021 - 13:30
हाजिर हुने सम्बन्धी सुचना । २०७८।०७९ 10/21/2021 - 16:14 PDF icon Image (45).pdf
कर्मचारी आवश्यकता । ०७८।०७९ 09/12/2021 - 11:36 PDF icon Image (259).pdf
मिति २०७८।०३।२६ गतेको कार्यपालिकाकाे बैठकको निर्णय २०७८।०७९ 08/03/2021 - 14:13 PDF icon बैठक.pdf
नाम्खा गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र ०७८।०७९ 08/01/2021 - 15:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र
कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७८।०७९ 08/01/2021 - 15:38 PDF icon कोटेशन.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा । ०७८।०७९ 08/01/2021 - 15:36 PDF icon Image (149).pdf
कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा । ०७८।०७९ 08/01/2021 - 13:33 PDF icon कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । ०७८।०७९ 08/01/2021 - 13:18 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्त्ता सम्बन्धमा ।

Pages