FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कामकाज सुरु ।

यस नाम्खा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री शैलेश किरण राई चाम्लिङ हाजिर भई कामकाज सुरु गर्नुभएको  छ ।

Pages