FAQs Complain Problems

२०७९।२०८०

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धमा सूचना ।

दस्तावेज: 

ठेक्का न‌ंम्वर संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायक प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशित गरेकाे सम्बन्धमा ।

रोजगार संयोजककाे प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशित गरेकाे सम्बन्धमा ।