FAQs Complain Problems

२०७९।८०

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

निर्वाचन आयाेगको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचिकृत दर्ता गर्नका लागि व्यवसायी फर्मकाे प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी

दस्तावेज: 

सुचीदर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना ।

रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।