FAQs Complain Problems

२०८०।०८१

बोलपत्रका लागि प्रस्ताव अव्हान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक सूची प्रकाशन र लिखित परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

एक्साभेटर तथा भ्याकुलोडर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सुचिकृत दर्ताका लागि व्यवसाय फर्मको प्रमाणपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: