FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव वर्ष २०७५ सालकाे उपलध्यमा वैशाख १ गते शभकामना अादानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।

नाम्खा गाउँपालिकाको आ.ब.२०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

प्रारम्भिक सूची प्रकाशन र लिखित परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कामकाज सुरु ।

यस नाम्खा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री शैलेश किरण राई चाम्लिङ हाजिर भई कामकाज सुरु गर्नुभएको  छ ।

छात्रवृति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: