FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव वर्ष २०७५ सालकाे उपलध्यमा वैशाख १ गते शभकामना अादानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।

नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कामकाज सुरु ।

यस नाम्खा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री शैलेश किरण राई चाम्लिङ हाजिर भई कामकाज सुरु गर्नुभएको  छ ।

छात्रवृति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

एक्साभेटर तथा भ्याकुलोडर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सुचिकृत दर्ताका लागि व्यवसाय फर्मको प्रमाणपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

नीतिगत छलफलका विषयहरु सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: