FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव वर्ष २०७५ सालकाे उपलध्यमा वैशाख १ गते शभकामना अादानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।

प्रथम चाैमासिक माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

निर्वाचन आयाेगको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

सुचीदर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना ।

रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।