FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नाम्खा गाउँपालिकाकाे बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७६ ७५/७६ 08/09/2019 - 12:38 PDF icon 8.नाम्खा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँपालिका आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधी, २०७६ ७५/७६ 08/09/2019 - 12:36 PDF icon 7.गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७६.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली,२०७६ ७५/७६ 08/09/2019 - 12:34 PDF icon 6.गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली,२०७६ ७५/७६ 08/09/2019 - 12:33 PDF icon 5.गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७६.pdf
नाम्खा गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन,२०७६ ७५/७६ 08/03/2019 - 18:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
नाम्खा गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७६ ७५/७६ 08/03/2019 - 18:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/18/2019 - 17:31 PDF icon 4. घ वर्गको निमरण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५.pdf
नाम्खा गाउँपालिकाकाे शिक्षा नियमावली, २०७५ ७५/७६ 01/18/2019 - 17:28
नाम्खा गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/18/2019 - 17:26 PDF icon 1.आर्थिक ऐन २०७५.pdf
नाम्खा गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/18/2019 - 17:06 PDF icon 2.विनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages